آوادرام از 28 اسفند ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آوادرام

آوادرام

آوادرام

این برنامه با كارشناسی استاد كاكاوند در خصوص موسیقی نمایش ووچگونگی موسیقی در پیشرفت موضوع نمایش را تحلیل وبررسی می نماید.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
آوادرام