تكیه برپا شد از 23 تیر ماه 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تكيه برپا شد

تكیه برپا شد

تكیه برپا شد

ر یك روز سرد بارانی بانی تكیه قمر بنی هاشم حاج رحمت، به همراه یك راننده به سمت روستایی حركت می كند، اما بر اثر حادثه ای در درمانگاه بستری می شود. هیچ كس از ماجرا خبر ندارد و همه نگران هستند. تمام دغدغه او حضور در تكیه در ایام محرم است و...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
تكیه برپا شد