به مدت

تخت ترنا

تخت ترنا

تخت ترنا برنامه ای تعاملی است. مخاطب و مهمان در یك بازی و نمایش از پیش تعیین و تمرین شده خود را در لباس كاراكتر محوری در مواجهه و تصمیم گیری میابد و....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
صفحه تعامل با برنامه

چند رسانه ای

دسترسی سریع
تخت ترنا