نوید صبح از 12 خرداد 00:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

نويد صبح

نوید صبح

🕰️ از 12 خرداد 30 دقیقه بامداد
🕒 تكرار همان روز ساعت 7 و 17

🎬 #كارگردان: مهدی نمینی مقدم
📑 #نویسنده: معصومه پاكروان
🎧 #تهیه_كننده: اشرف‌السادات اشرف‌نژاد
🕹️ #افكتور: محمدرضا قبادی فر
🎤 #صدابردار: جعفر جودتی
🖌️ #گرافیك: احسان پیرولیان
🔊 #هنرمندان: سیما خوش‌چشم، نوشین حسن‌زاده، احمد لشینی، امیر زنده‌دلان، مینو جبارزاده، امیر منوچهری، قربان نجفی، عباس توفیقی، مجید سهرابی، سینا نیكوكار

1403/03/11
|
19:46
دسترسی سریع
نوید صبح