ماجراهای كروناتیك

مجموعه نمایش های كوتاه آموزشی با محوریت كرونا

نویسندگان مجید حیدری و سیمین بنایی
كارگردان بهرام سروری نژاد
تهیه كننده فرشاد آذر نیا
افكتور نازنین حسن پور

1399/09/22
|
15:08
دسترسی سریع